שוטוקאן קרטה דו בישראלדוג'ו רעננה  -תוכנית אימונים  2007-2008

 

חודש

 

קיהון  

קטה

קומיטה

    אוקטובר

ג'וניורים

סניורים

 טה צואי גיאקו צוקי,

טה צואי אורקן,

פומיקומי,

יוקו גרי קקומי לגובה נמוך

היין שודאן, נידאן, סנדאן (ג'וניורים)

אמפי ( סניורים)

בונקאי

איפון קומיטה

 

אירימי, רנדורי

נובמבר

ג'וניורים

סניורים

 אודה אוקה גיאקו צוקי, אורקן, מאה גרי, יוקו גרי קיאגה

התקפות ברצף

האיין 1,2,3

גאנקאקו

בונקאי

ג'יו איפון קומיטה

טוריטה ריאוטה דורי,ארי דורי

 רנדורי            

דצמבר

ג'וניורים

סניורים

 טן נו קטה אומוטה בזן קוצו

 האיין 4,5

טקי שודאן

בונקאי

 טן נו קטה אורה

ינואר

ג'וניורים

סניורים

 פומיקומי, יוקו גרי קקומי,

מוואשי גרי,

אורקן, גיאקוצוקי

נקודות תורפה והחייאה

טקי נידאן, סאנדאן

בונקאי

 סנבון קומיטה ללא ידיים

קרב רחוב

 רנדורי

פברואר

ג'וניורים

סניורים

אוי צוקי, גיאקו צוקי

היקיטה

הוקמי, אשי בראי, נגה נו קטה

טאי קיו קו שודאן

האיין שודאן, בונקאי

 

קוואנקו

סאנבון קומיטה

גיו איפון קומיטה

נגה וואזה

מרץ

 

גיוניורים

סניורים

שוטו אוקה

קוקוצו דאצי

התקפות ברצף

האיין נידאן, בונקאי

בסאי

סאנבון קומיטה

טן נו מון

טורוטה

אפריל

 

 

 

קיהון בסיסי, נשימה, ריכוז

האין סנדאן

האנגצו

סנבון קומיטה בסיסי

ג'יו קומיטה  איטי

מאי

 

 

 

טה צואי, טה צואי גיאקו צוקי, טה צואי אורקן, פומיקומי.

הגנות כהתקפות

בסאי

ג'יטה

סנבון קומיטה , הגנות ללא ידיים, לצדדים.

איפון קומיטה מהאנמי

יוני

 

 

 

אודה אוקה, טה צואי,גיאקוצוקי, איקיטה, אורקן,

נגה וואזה, אוקמי

האין יודאן

אמפי

איפון קומיטה

ג'יו איפון קומיטה, אירימי

נגה ואזה, ג'יו קומיטה

יולי

 

 

 

טן נו קטה אומוטה מזן קוצו

קיבדאצי צוקי, סווארי צוקי מישיבה

האין גודאן

גאנקקו

טן נו קטה אורה

ג'יו קומיטה

אוגוסט

 

 

 

קיהון חזרות, מורוטה אוקה

עבודה מקיבדאצי

 

טקי שודאן, נידאן, סנדאן

איפון קומיטה, ג'יו איםון קומיטה, ג'יו קומיטה