שוטוקאן רעננה זוכר את חבריו שאינם עוד איתנו

פיני צוקרמן
דרור בר
חיים לוין
משה שנקר
נפתלי קינברג

יהי זכרם ברוך.