ספר טלפונים - לחברי הדוג׳ו בלבד


כדי לצפות בספר הטלפונים, ענה על החידה:
איך קוראים לבן של פאול?


PLEASE WRITE THE ANSWER IN ENGLISH